0

قیمت تایر خودرو ، آخرین قیمت های اعلام شده در مرداد ۹۸

دسته بندی ها : اخبار, دنیای خودرو ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ mehranartoor10

از قیمت تایر خودرو در روز های اخیر با خبر باشید

در روز های اخیر اخبار خودرو ، قیمت تایر خودرو را منتشر کرده است. شما می توانید قیمت انواع مختلف لاستیک ماشین  های،  زانتیا، سمند، تندر ۹۰، دنا، پارس LX مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های لاستیک ماشین مقایسه کنید. نرخ قیمت تایر خودرو های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای لاستیک ماشین در بازار می باشد. نمونه هایی از این تایر ها میتوان به ایران تایر ، بارز ، کویر تایر اشاره کرد.

بارز ، کویر تایر ، ایران تایر

لیست قیمت ها:

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد مفید ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

پیرلی

ساخت ترکیه

۱۸۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

لوفن

ساخت کره

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

لوفن

ساخت کره

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

ایران تایر

karena

۱۸۵.۶۵.۱۵

۶۰.۰۰۰

ایران تایر

سایز پهن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۵۰.۰۰۰

گلدستون

GS2000

۱۸۵.۶۰.۱۵

۴۰.۰۰۰

بارز

سایز فابریک

۱۸۵.۶۵.۱۵

۶۰.۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

بارز

سایز پهن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵.۶۵.۱۵

۶۰.۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۹۵.۶۵.۱۵

۵۰.۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵.۶۰.۱۵

۶۰.۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰

کویر تایر

۱۸۵.۶۵.۱۵

۶۰.۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰

کویر تایر

سایز پهن سمند

۱۹۵.۶۰.۱۵

۶۰.۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵.۶۰.۱۵

۶۰.۰۰۰

۸۵۰,۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۱۸۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۱۹۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۲۰۵.۶۰.۱۵

۸۰.۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

لوسینی

ساخت تایوان

۱۸۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

لوسینی

ساخت تایوان

۱۹۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

لوسینی

سایز پهن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

بریجستون

ساخت اندونزی

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

بریجستون

ساخت تایلند

۲۰۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۸۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

رودستون

N5000

۱۹۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

۱,۴۵۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵.۶۰.۱۵

۹۰.۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

کورسا

ساخت اندونزی

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

آپولو

ساخت هند

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

آپولو

ساخت هند

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۱۸۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

۱,۶۰۰,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۱۹۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۲۰۵.۶۰.۱۵

۸۰.۰۰۰

۱,۸۵۰,۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۱۸۵.۶۰.۱۵

۶۰.۰۰۰

نکسن

۱۹۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

فالکن

سایز فابریک

۱۸۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

فالکن

۱۹۵.۶۰.۱۵

۸۰.۰۰۰

فالکن

ساخت ژاپن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۹۰.۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

فالکن

ساخت ژاپن

۲۰۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

دنلوپ

سایز فابریک

۱۸۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

دنلوپ

سایز پهن سمند

۱۹۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

دنلوپ

سایز پهن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۹۰.۰۰۰

۱,۹۵۰,۰۰۰

سایلون

ساخت چین

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

سایلون

ساخت چین

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

مکسس

ساخت تایلند

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

مکسس

ساخت تایوان

۱۹۵.۵۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

مکسس

ساخت تایلند

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

لاسا

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

لاسا

۱۹۵.۵۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

لاسا

ساخت ترکیه

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

میشلن

ساخت آلمان

۱۸۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

میشلن

ساخت انگلیس

۱۹۵.۶۰.۱۵

۹۰.۰۰۰

میشلن

ساخت فرانسه

۲۰۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

۲,۳۵۰,۰۰۰

گودیر

ساخت آلمان

۲۰۵.۶۰.۱۵

۸۰.۰۰۰

سومیتومو

ساخت ژاپن

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

سومیتومو

۱۹۵.۶۰.۱۵

۶۰.۰۰۰

۱,۲۵۰,۰۰۰

سومیتومو

۲۰۵.۶۰.۱۵

۶۰.۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

تری انگل

ساخت چین

۱۸۵.۶۵.۱۵

۶۰.۰۰۰

تری انگل

ساخت چین

۱۹۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

تری انگل

ساخت چین

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

نانکن

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

نانکن

۱۹۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

نانکن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

لینگ لانگ

ساخت چین

۱۸۵.۶۵.۱۵

۶۰.۰۰۰

لینگ لانگ

سایز پهن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

مارشال

ساخت کره

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

مارشال

سایز پهن سمند

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

تویو

ساخت ژاپن

۱۸۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

تویو

ساخت ژاپن

۱۹۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

تویو

ساخت کره

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

تیگار

ساخت صربستان

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

تیگار

ساخت صربستان

۱۹۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

تیگار

ساخت صربستان

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۲۰۵.۶۰.۱۵

۸۰.۰۰۰

۱,۲۱۰,۰۰۰

سونار

ساخت تایوان

۱۸۵.۶۵.۱۵

۸۰.۰۰۰

۹۶۰,۰۰۰

سونار

ساخت تایوان

۱۹۵.۵۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

سونار

ساخت تایوان

۲۰۵.۶۰.۱۵

۸۰.۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

پرسا

ساخت تایلند

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

پرسا

ساخت تایلند

۱۹۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

پرسا

ساخت تایلند

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۱۸۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۱۹۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۲۰۵.۶۰.۱۵

۹۰.۰۰۰

اکسلرا

ساخت اندونزی

۱۸۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۱۸۵.۶۵.۱۵

۹۰.۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۱۹۵.۵۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۲۰۵.۶۰.۱۵

۸۰.۰۰۰

بلک لاین

ساخت چین

۱۸۵.۶۵.۱۵

۷۰.۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰

بلک لاین

ساخت چین

۱۹۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

بلک لاین

ساخت چین

۲۰۵.۶۰.۱۵

۷۰.۰۰۰

mehran rajabzadeh
mehranartoor10

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

نظرات کاربران

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :

    عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان پی دی اف کار

    با عضویت در خبرنامه ویژه پی دی اف کار از آخرین مطالب و تخفیف های سایت باخبر شوید!