0
مونتاژ شفت ورودی گیربکس پیکان
مونتاژ پینیون کیلومتر پیکان
مونتاژ ماهک دنده های گیربکس پیکان
مونتاژ دنده کیلومتر شماره پیکان
مونتاژ بلبرینگ شفت زیر
باز کردن گیربکس مزدا
باز کردن اجزای دیفرانسیل مزدا