0

همیشه با ما در اوج بمانید و حرفه ای باشید. تیم پی دی اف کار بستر هایی از مجموعه کتاب های تعمیراتی و عیب یابی خودرو های روز کشور را آماده کرده است تا بتوانیم در رشد و ارتقای کیفیت تعمیرات خودرو گامی موثر برداریم.

تنها دلیل تمایز کسانی که از بسته های آموزشی و کتاب های تعمیراتی و عیب یابی خوردو پی دی اف کار استفاده کرده اند توانایی و مهارت بهتر در عیب یابی، سرعت و دقت در انجام تعمیرات خودرو می باشد .

کتاب های تعمیراتی و بسته های آموزشی پی دی اف کار مناسب چه کسانی است؟

  تعمیرکاران و سرویس کاران تجربی خودرو

  تمامی رانندگان وسایل نقلیه

   فارغ تحصیلان و دانشجویان رشته مکانیک خودرو

  کلیه عللاقه مندان به خودرو

 

قدم اول برای موفقیت در این مهارت افزایش و ارتقا دانش و آگاهی می باشد. صاحبان خوردو، تعمیرکارانی را دوست دارند که اطلاعات و دانش مناسب نسبت به خودرو شان داشته باشند و همچنین مشتریان را در جریان معایب موجود قرار دهند. همین موضوع به راحتی موجب وفا داری مشتریان شما به تعمیر کارن می گردد.

0